PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯#聚酯)/FRPET401G30B

PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯#聚酯)/FRPET401G30B 用途: 电子电器部件

重要参数: 缺口冲击强度:8.9 拉伸强度:122 MPa 断裂伸长率:2.6 % 弯曲强度:172 MPa 弯曲模量:6000 MPa

 价格最底 联系人:王生 电  话:0769-87190386 

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息